Hotline: 0866.097.689
  • Tiếng việt
  • Tiếng anh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG QUỐC TẾ HÀ NỘI

TRUNG TÂM HỢP TÁC QUỐC TẾ HIC

Lời chào từ TopikKorea

Lời chào của Đại diện Topikkore.vn

Lời chào của Đại diện Topikkore.vn

Ngày đăng29/01/2021

Lời chào của Đại diện Topikkore.vn Xin chào! Tôi là Kong Dong Seong, Đại diện Topikkorea.vn

Chi tiết Chi tiết
 
Back to top